Einzelergebnisse

KlasseSaitiev EupenKSV IspringenWertungGesamt
60G Koriun Sahradian Ibrahim Fallacara 2:0 1:0
130F Lom-ali Akaev Geno Petriashvili 0:16 0:4
63F Abukabar Mutaliev Arsen Harutyunyan 11:22 0:3
97G Vladlen Kozliuk Kiril Milov 6:4 1:0
67G Zelimkhan Dzeitov Karen Aslanyan 0:15 0:4
87F Adam Khasiev Zelimkhan Minkailov 0:10 0:3
72F Dzokhar Isakov Akhmed Chakaev 1:7 0:2
87G Bilal Abdurrashidov Bogdan Eismont 10:26 0:4
77G Yasaf Zeinalov Aik Mnatsakian 0:7 0:2
77F Ibragim Veliev Israil Kasumov 2:12 0:4 SS Gast
Endergebnis: 2:2605.10.2019