Einzelergebnisse

KlasseVfK SchifferstadtASV NendingenWertungGesamt
60F Georgi Vangelov Ghenadie Tulbea 16:1 4:0
63G Sanal Semenov Aleksey Masyk 15:0 4:0
67F Murshid Mutalimov Valyiev Zalimkhan 6:1 2:0
72G Artur Politaev Denis Murtazin 7:0 4:0 SS Heim
77F Andriy Kvyatkowski Tsotne Baramidze 4:0 2:0
77G Kazbek Kilou Daniel Cataraga 5:1 2:0
87F Arik Shebzukov Jadrayil Hasanov 2:11 0:3
87G Alan Ostaev Zhan Belenyuk 4:7 0:2
97F Alexander Hushtyn Nicolai Ceban 6:0 2:0
130G Iakobi Kajaja Mykola Kuchmii 2:0 1:0
Endergebnis: 21:505.01.2019